Garantija / Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci vai atgriezt to 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības.
Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam pa e-pastu – info@bernibair.lv un aizpildot atteikuma veidlapu.
Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.
Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta.
Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai.
Ja atgrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA „SEUREM“ darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA „SEUREM“ ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi.
Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.
Jāņem vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam (atteikuma veidlapa).
Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

Transporta izmaksas
Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu turp un atpakaļ.
   
Garantija
Pārdodot Pircējam preci, Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību līguma noteikumiem, kas izpaužas divu gada laikā pēc preces nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka preces neatbilstība līguma nosacījumiem, kura izpaužas sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas patērētājam, jau pastāvēja preces nodošanas brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preces vai trūkuma būtību.

Ražotājs nav atbildīgs:
a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;
b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā;
c) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās, ja netiek veikta izstrādājuma apkope saskaņa ar ekspluatācijas noteikumiem.

Par izstrādājuma neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu – info@bernibair.lv vai pa tālruni 26004172.
Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst prasībām, Pircējam ir tiesības aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt izstrādājumu. Preces atgriešanas gadījumā transporta izmaksas kompensē Pārdevējs.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, kopā ar transporta izmaksām tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Ja Pircējs izmantoja izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.


Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos Salidzini.lv logotips